HP Grafit Elektrod

Grafit elektrot, kalsine, ezilme, eleme, dozajlama, yoğurma, ekstrüzyon, pişirme, emprenye, grafitleme, işleme gibi işlemlerde petrol kokları, needle  kokları ve kömür katranı ziftini içeren yüksek kaliteli hammaddelerle üretilir. Ürünlerimiz, üstün kompakt yapı, iyi elektriksel ve termal iletkenlik, yüksek mekanik dayanım ve yüksek sıcaklıkta oksidasyon ve korozyona karşı yüksek direnç ile karakterizedir.

Grafit elektrotu yaygın olarak elektrik ark ocağında ve pota çelik yapımında, pota arıtma fırınlarında ve endüstriyel silikok, sarı fosfor, korindon, ametal ve benzeri malzemeler üretmek için cevher eritme fırınlarında kullanılır ve hammadde endüstrisinin önemli bir parçasıdır.