ANTİOKSİDAN GRAFİT ELEKTROD

Antioksidan grafit elektrot, bir antioksidan koruyucu kaplama tabakası (grafit elektrot antioksidan) ile kaplanmış grafit elektrottur. Fonksiyonu, belirli sıcaklıklarda grafit elektrot yüzeyinin oksidasyonunu etkili bir şekilde önlemek, grafit elektrot tüketimini azaltmak ve elektrotun servis ömrünü arttırmaktır.